Dokumenty
Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika

Separator

Dokumenty Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika są dostępne w BIP Akademii Kopernikańskiej pod tym linkiem.

Nasze aktualności

Separator

Kolegium Nauk Prawnych

Kolegium Nauk Medycznych w Olsztynie

Kolegium Nauk Ekonomicznych i Zarządzania w Warszawie

Kolegium Filozofii i Teologii

Misja Szkoły Głównej
Mikołaja Kopernika

Separator

Głównymi celami Uczelni są kształcenie nowych badaczy oraz prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych. Mieszcząca się w Warszawie Szkoła Główna Mikołaja Kopernika integruje działalność pięciu kolegiów: Kolegium Astronomii i Nauk Przyrodniczych w Toruniu, Kolegium Nauk Medycznych w Olsztynie, Kolegium Nauk Ekonomicznych i Zarządzania w Warszawie, Kolegium Filozofii i Teologii w Krakowie oraz Kolegium Nauk Prawnych w Lublinie.

Kolegium Astronomii i Nauk Przyrodniczych w Toruniu

Separator
Kolegium Astronomii i Nauk Przyrodniczych w Toruniu, będące częścią Szkoły Doktorskiej Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika, wyróżnia się wyjątkową ofertą w dziedzinie astronomii. Toruńskie Kolegium jest symbolem naukowej innowacyjności i otwiera niespotykane dotąd możliwości dla przyszłych doktorantów.
Wartość naszego kolegium wyraża się nie tylko w najwyższej jakości programie kształcenia, ale także w otwartości na różnorodność treściową i metodyczną. Nasz model opieki naukowej jest zindywidualizowany, dostosowany do potrzeb każdego doktoranta, co wspiera rozwój ich kompetencji badawczych.
Podobnie jak inne kolegia Szkoły Doktorskiej Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika stawiamy na interdyscyplinarność, ale jednocześnie skupiamy się na wyjątkowości dziedziny astronomii. Nasza placówka nie tylko gwarantuje najwyższy poziom kształcenia, ale również inspiruje do działania w zespołach badawczych i promuje współpracę między doktorantami.
Przyjmując do współpracy wybitnych naukowców, również z zagranicy, kontynuujemy ducha intelektualnej transmisji wiedzy, która jest nieodłącznym elementem historii nauki. Nasze kolegium jest miejscem, gdzie średniowieczne ideały badań i poszukiwań łączą się z nowoczesnymi osiągnięciami astronomii, tworząc wyjątkowe miejsce dla przyszłych liderów tej dziedziny.
Szkoła Główna Mikołaja Kopernika
Szkoła Główna Mikołaja Kopernika
Szkoła Główna Mikołaja Kopernika
Szkoła Główna Mikołaja Kopernika
Szkoła Główna Mikołaja Kopernika

Kolegium Nauk Medycznych w Olsztynie

Separator

W Kolegium Nauk Medycznych jest realizowane kształcenie w ramach Szkoły Doktorskiej Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika w dyscyplinie nauki medyczne. Program kształcenia oferowany w Szkole Doktorskiej Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika w zakresie dyscypliny nauk medycznych ma na celu rozwój kompetencji badawczych oraz umiejętności wspomagających świadomą aktywność w procesach komunikacyjnych wspierających zdolność doktoranta do działania w zespołach badawczych.

Szkoła Główna Mikołaja Kopernika

Kolegium Nauk Ekonomicznych i Zarządzania w Warszawie

Kolegium Nauk Ekonomicznych i Zarządzenia jest realizowane kształcenie w ramach Szkoły Doktorskiej Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika w dyscyplinie ekonomia i finanse.

Program Kształcenia Szkoły Doktorskiej Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika realizowany w Kolegium oparty jest na zasadach różnorodności treściowej, metodycznej, interdyscyplinarności, zindywidualizowanego modelu opieki naukowej.

Szkoła Główna Mikołaja Kopernika
Szkoła Główna Mikołaja Kopernika
Szkoła Główna Mikołaja Kopernika
Szkoła Główna Mikołaja Kopernika
Szkoła Główna Mikołaja Kopernika

Kolegium Nauk Prawnych w Lublinie

Separator

W Kolegium Nauk Prawnych jest realizowane kształcenie w ramach Szkoły Doktorskiej Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika w dyscyplinie nauki prawne. Program kształcenia oferowany w Szkole Doktorskiej Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika w zakresie dyscypliny nauk prawnych ma na celu rozwój kompetencji badawczych oraz umiejętności wspomagających świadomą aktywność w procesach komunikacyjnych wspierających zdolność doktoranta do działania w zespołach badawczych

Szkoła Główna Mikołaja Kopernika

Kolegium Filozofii i Teologii

W Kolegium Filozofii i Teologii jest realizowane kształcenie w ramach Szkoły Doktorskiej, będącej częścią Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika, w dyscyplinach:

  • Filozofia
  • Nauki teologiczne
Szkoła Główna Mikołaja Kopernika
Szkoła Główna Mikołaja Kopernika
Szkoła Główna Mikołaja Kopernika