Szkoła Główna Mikołaja Kopernika

Kształcenie
Szkoła Doktorska

Separator

W Kolegium Nauk Ekonomicznych i Zarządzenia jest realizowane kształcenie w ramach Szkoły Doktorskiej Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika w dyscyplinie ekonomia i finanse.

Program Kształcenia Szkoły Doktorskiej Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika realizowany w Kolegium jest oparty na zasadach różnorodności treściowej, metodycznej, interdyscyplinarności, zindywidualizowanego modelu opieki naukowej.

Szkoła Główna Mikołaja Kopernika

Doktorant

W ramach Szkoły Doktorskiej Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika, Kolegium Nauk Ekonomicznych i Zarządzania prowadzi kształcenie w dyscyplinie ekonomia i finanse.

Szkoła Główna Mikołaja Kopernika
Szkoła Główna Mikołaja Kopernika
Szkoła Główna Mikołaja Kopernika

Rekrutacja
Szkoła Doktorska

Separator

W roku akademickim 2023/2024 kształcenie w Szkole Doktorskiej Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika realizowane w Kolegium Nauk Ekonomicznych i Zarządzania będzie prowadzone w dyscyplinie ekonomia i finanse.

Postępowanie rekrutacyjne jest jednakowe dla wszystkich kandydatów niezależnie od wybranej dyscypliny naukowej, zgodnie z zasadami ujętymi w „Zarządzeniu ws. Regulaminu Szkoły Doktorskiej SGMK”, „Zarządzeniu ws. Zasad rekrutacji Szkoła Doktorska SGMK” i Zarządzenie ws. programu kształcenia”.

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego obejmuje:

  1. Przesłanie wersji elektronicznej wymaganych dokumentów wraz z załącznikami, z wniesieniem opłaty rekrutacyjnej – 5-6 października 2023 r.
  2. Postępowanie kwalifikacyjne – 7-12 października 2023 r., w tym rozmowy kwalifikacyjne – 9-12 października 2023 r.
  3. Ogłoszenie listy kandydatów wstępnie zakwalifikowanych do wpisania na listę doktorantów – 13 października 2023 r.
  4. Wydanie decyzji administracyjnej o odmowie przyjęcia do Szkoły Doktorskiej kandydatom niezakwalifikowanym do wpisania na listę doktorantów – 14 października 2023 r.
  5. Złożenie przez kandydatów wstępnie zakwalifikowanych do wpisania na listę doktorantów dokumentów, o których mowa w § 16 ust. 1 – 16-19 października 2023 r.
  6. Ogłoszenie listy przyjętych do Szkoły Doktorskiej – 20 października 2023 r.