Szkoła Główna Mikołaja Kopernika
Szkoła Główna Mikołaja Kopernika

Władze Kolegium Nauk Prawnych

Separator

Kształcenie

W Kolegium Nauk Prawnych jest realizowane kształcenie w ramach Szkoły Doktorskiej Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika w dyscyplinie nauki prawne.

Program kształcenia oferowany w Szkole Doktorskiej Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika w zakresie dyscypliny nauk prawnych ma na celu rozwój kompetencji badawczych oraz umiejętności wspomagających świadomą aktywność w procesach komunikacyjnych wspierających zdolność doktoranta do działania w zespołach badawczych

Program kształcenia jest oparty na zasadach różnorodności treściowej i metodycznej oraz zindywidualizowanego modelu opieki naukowej.
Załączniki:

Szkoła Główna Mikołaja Kopernika
Szkoła Główna Mikołaja Kopernika
Szkoła Główna Mikołaja Kopernika

Doktorant

Separator

W ramach Szkoły Doktorskiej Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika, Kolegium Nauk Prawnych prowadzi kształcenie w dyscyplinie nauki prawne.

Załączniki:

Rekrutacja

Separator

W roku akademickim 2023/2024 kształcenie w Szkole Doktorskiej Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika realizowane w Kolegium Nauk Prawnych będzie prowadzone  w dyscyplinie nauki prawne.

Postępowanie rekrutacyjne jest jednakowe dla wszystkich kandydatów niezależnie od wybranej dyscypliny naukowej, zgodnie z zasadami ujętymi w „Zarządzenie ws. regulaminu Szkoły Doktorskiej SGMK”, „Zarządzenie ws. zasad rekrutacji Szkoły Doktorskiej SGMK” oraz „Zarządzenie ws. programu kształcenia”.

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego obejmuje:

  1. Przesłanie wersji elektronicznej wymaganych dokumentów wraz z załącznikami, z wniesieniem opłaty rekrutacyjnej – 5-6 października 2023 r.
  2. Postępowanie kwalifikacyjne – 7-12 października 2023 r., w tym rozmowy kwalifikacyjne – 9-12 października 2023 r.
  3. Ogłoszenie listy kandydatów wstępnie zakwalifikowanych do wpisania na listę doktorantów – 13 października 2023 r.
  4. Wydanie decyzji administracyjnej o odmowie przyjęcia do Szkoły Doktorskiej kandydatom niezakwalifikowanym do wpisania na listę doktorantów – 14 października 2023 r.
  5. Złożenie przez kandydatów wstępnie zakwalifikowanych do wpisania na listę doktorantów dokumentów, o których mowa w § 16 ust. 1 – 16-19 października 2023 r.
  6. Ogłoszenie listy przyjętych do Szkoły Doktorskiej – 20 października 2023 r.