Rekrutacja
Szkoła Doktorska

Separator

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika (SGMK) w roku akademickim 2023/24 odbywa się na zasadach określonych przez Rektora SGMK:
Zarządzenie ws. regulaminu Szkoły Doktorskiej SGMK
Zarządzenie ws. zasad rekrutacji Szkoły Doktorskiej SGMK
Zarządzenie ws. programu kształcenia
Zarządzenie ws. utworzenia Szkoły Doktorskiej

Szkoła Główna Mikołaja Kopernika
Szkoła Doktorska
Szkoła Doktorska

Rekrutacja

Separator

O przyjęcie do Szkoły Doktorskiej SGMK w wybranej dyscyplinie naukowej mogą ubiegać się kandydaci posiadający tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny.

Wymagana jest także zbieżność tematyczna ukończonego kierunku studiów magisterskich, osiągnięć naukowych lub innych form kształcenia z wybraną przez kandydata dyscypliną naukową.

Postępowanie rekrutacyjne jest jednakowe dla wszystkich kandydatów niezależnie od wybranej dyscypliny naukowej.